„Miasto zielone z natury” – Konferencja

Szanowni Państwo,

Fundacja TRANSFORMACJA jako partner projektu „Miasto zielone z natury” zaprasza Państwa serdecznie na konferencję poświęconą innowacjom w zarządzaniu zielenią w mieście. Konferencja odbędzie się 5 grudnia 2014 r. w gmachu Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi (wejście od strony ul. Rewolucji 1905 r. nr 52)

Udział w konferencji jest bezpłatny.

START: godzina 10:00, AULA G 105 na I piętrze.


Poniżej krótki opis projektu:

„Współcześnie, w miastach zajmujących około 2% powierzchni lądów zamieszkuje łącznie około połowa ludności Ziemi, a prognozy mówią o spodziewanym wzroście udziału ludności miejskiej do 70%. Już dziś tempo rozwoju miast jest szybsze niż przyrost demograficzny, a obraz obszarów podmiejskich i rolniczych wchłanianych przez spontanicznie rozrastające się dzielnice jest powszechnie znany. Postępująca suburbanizacja pokazuje jakie znaczenie może mieć właściwa gospodarka zasobami środowiska na poziomie miasta, a także składających się na nie dzielnic, zespołów zabudowy czy pojedynczych budynków.

Celem głównym programu jest podniesienie świadomości i wiedzy społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem administratorów nieruchomości, administracji publicznej oraz architektów i urbanistów w zakresie zrównoważonego rozwoju terenów zurbanizowanych poprzez aktywne wdrażanie rozwiązań zielonych dachów i farm miejskich a także prezentacja tzw. dobrych praktyk z prezentowanego zakresu”.

Prosimy o potwierdzenie zgłoszenia na konferencję drogą mailową i przesłanie odpowiedzi na adres: jw.transformacja@gmail.com

 

*w informacji zwrotnej prosimy również zaznaczyć, czy w ramach posiłku obiadowego wybieracie Państwo kuchnię wegetariańską czy mięsną.

Podczas konferencji, omówione zostaną m.in. najnowsze trendy w zielonym budownictwie, ze szczególnym uwzględnieniem zielonych dachów i farm miejskich. Każdy uczestnik konferencji otrzyma specjalistyczną publikację „Miasto zielone z natury – poradnik dobrych praktyk”.

Harmonogram konferencji „Miasto zielone z natury”:

10:00 – 10:15 Oficjalne rozpoczęcie konferencji „Miasto zielone z natury

10:15 – 11:00 Prezentacja otwierająca: Archilogia – „Nowy” paradygmat projektowania zielonych miastŁukasz Nowacki; Fundacja TRANSFORMACJA:

 • Omówienie założeń projektu „Miasto zielone z natury”,

 • Co to jest zielony design i archilogia?

 • Permakultura w przestrzeni miasta,

 • Przeciwdziałanie „niskiej emisji”- działania na rzecz gospodarki ekologicznej i ograniczenia emisji CO2 na terenach zurbanizowanych,

11:00 – 11:45 Dr Iwona Wagner, dr Kinga Krauze; „Miasto Zielone – Miasto Błękitne. Jak wesprzeć funkcjonowanie zielonej infrastruktury w przestrzeni miejskiej”. Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii w Łodzi / Katedra Ekologii Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego

 • Gospodarowanie przestrzenią miejską a ekologia i środowisko naturalne

 • Racjonalna gospodarka przestrzenią miejską a proekologiczny model społeczeństwa

 • Przeciwdziałanie miejskiej wyspie ciepła i zarządzanie wodami opadowymi za pomocą zielonych technologii – jak to zrobić? – ekspansja terenów zielonych

11:45 -12:00 Przerwa kawowa

12:00 – 12:45 Ewa Piątek-Kożuchowska; ZAMIEŃ SZARE NA ZIELONE. Dachy i ściany zielone w Niemczech, jako przykład najlepszych praktyk. Lekcje dla Polski?” Dachy Zielone.

 • Prezentacja wdrożonych rozwiązań zielonych dachów i ogrodów wertykalnych na przykładzie Niemiec.

 • Prezentacja realizacji obszarów zieleni miejskiej na przykładach polskich aglomeracji.

 • Omówienie założeń projektu „Zamień szare na zielone”

12:45 – 13:30 Bartosz Dankiewicz; „Zielone ściany , zielone elewacje, wyniki badań nad systemem ogrodów wertykalnych dostosowanym do klimatu Polski”. IQ Garden

 • Wdrożenie idei zielonych dachów i zielonych elewacji w budownictwie indywidualnym, wielorodzinnym, przemysłowym i użyteczności publicznej w Polsce,

 • Bariery prawne i organizacyjne, rozwiązania techniczne i technologiczne,

 • Budowa zielonych dachów i zielonych elewacji w praktyce – jak dobierać roślinność,

13:30 – 15:00 Przerwa obiadowa

15:00 – 16:45 Praca warsztatowa w grupach – Tworzenie karty najlepszych dostępnych praktyk i najlepszych dostępnych technologii.

16:45 – 17:00 Przerwa kawowa

17:00 – 17:30 Prezentacja wyników prac warsztatowych

17:30 – 18:00 Podsumowanie i zakończenie konferencji

 

Miasto zielone z natury na str