Rusza POLSKI INSTYTUT BADAWCZY PERMAKULTURY!!!

Misją Polskiego Instytutu Badawczego Permakultury jest współpraca z osobami i społecznościami w Polsce i na całym świecie, w celu propagowania wiedzy i praktyki zintegrowanego, zrównoważonego projektowania, rolnictwa i kultury za pomocą holistycznego podejścia projektowania permakulturowego. Wszędzie gdzie działamy, dostarczamy rozwiązania ukierunkowane na podnoszenie obfitości, jednocześnie szkoląc mieszkańców, aby mogli stać się liderami zrównoważonego rozwoju w swoich społecznościach lokalnych i krajach.

„Chcemy sprawić, aby nasz ŚWIAT stał się lepszy, w najkrótszym możliwym czasie, poprzez spontaniczną kooperację, bez zniszczeń w środowisku naturalnym i wykluczenia społecznego”

„To make the world work in the shortest possible time, through spontaneous cooperation, without ecological offense or the disadventage of anyone.”

- R. Buckminster Fuller

 

Łukasz Nowacki