BIOschronienie

BIOschronienie (z ang. BIOshelter) jest to zasilany energią słoneczną budynek / mieszkalna przestrzeń, zarządzany podobnie jak żyjący ekosystem. Jest to miejsce integrujące dwie dziedziny wiedzy i projektowania…

Pierwszą jest architektura, zaprojektowana z myślą o utrzymaniu optymalnych warunków dla rozwoju ekosystemu wewnątrz lub przejęta i zaadaptowana do tego celu z zastanej tkanki miasta. Struktura BIOschronienia wykorzystuje liczne przeszklenia dla ochrony biologicznych komponentów zamkniętych wewnątrz, kontroli wymiany powietrza i pochłaniania oraz magazynowania energii. Budynek taki cechuje otwarta wymiana składników odżywczych, gazów i energii z otoczeniem, produkcja plonów i recykling odpadów organicznych do poziomu gleby. Energia słoneczna jest przechowywana w postaci energii cieplnej zatrzymanej w masie termicznej, takiej jak woda, kamień, beton, gleba czy biomasa roślin.

Drugą jest ekologia. BIOschronienie można porównać do zamkniętego ekosystemu. Struktura BIOschronienia i masa termiczna wewnątrz utrzymują umiarkowane temperatury powietrza. Ciepło słoneczne jest absorbowane i przechowywane do późniejszego użycia. Woda przemieszcza się w glebie i roślinach. Zapewnia to całoroczne siedlisko dla pożytecznych owadów. Ekologiczne relacje między szkodnikami i ich drapieżnikami regulują liczebność tych pierwszych. Gazy są wymieniane pomiędzy zwierzętami, owadami, mikroorganizmami, glebą i roślinami. Dobrze zaprojektowane BIOschronienie, zarządzane przez ludzką inteligencję, może stanowić miejsce zamieszkania wspólnoty ludzi, dostarczać jadalnych plonów, ryb i zawierać zróżnicowane ekosystemy roślin, zwierząt i życia zawartego w glebie.

 

DSC_0869DSC_0870DSC_0871DSC_0894DSC_0895DSC_0896DSC_0897DSC_0899DSC_0900DSC_0901DSC_1011DSC_1012DSC_1013DSC_1017DSC_1018DSC_1019DSC_1020DSC_1021DSC_1022DSC_1023DSC_1024DSC_1050DSC_1166DSC_11671888536_664692756924059_567255293_nDSC_1025a