MIEJSKIE OGRODY – wystawa interaktywna.

Czy żyjąc w dużej aglomeracji miejskiej skazani jesteśmy na rezygnację z posiadania własnego ogródka? Tworząc wystawę „Miejskie ogrody”, która 13 grudnia została otwarta w warszawskiej Hali Koszyki, przekonujemy, że nie musimy rezygnować z obcowania z zielenią w mieście. Idąc dalej, pokazujemy, że zieleń w mieście, może być także skomponowana z jadalnych upraw.

Ogrody na dachach i balkonowe uprawy, permakultura, farmy okienne, czy kolektywne ogrody społecznościowe mogą na stałe zagościć w repertuarze zarządzania terenami zielonymi w miastach. Zachęcamy również mieszkańców, aby sami angażowali się w zazielenianie najbliższej przestrzeni. Owoce i świeże warzywa, grzyby, a nawet dziko rosnące rośliny jadalne i lecznicze, mogą być na wyciągnięcie ręki i to przez cały rok.

Instalacja mobilna „Miejskie ogrody”, zaprojektowana i zrealizowana przez Łukasz Nowackiego, prezentuje szereg podstawowych narzędzi dedykowanych wspieraniu każdego, kogo pasjonuje miejskie ogrodnictwo. Omówione rozwiązania i techniki ogrodnicze takie jak miejskie kompostowanie, permakultura, tworzenie wyniesionych grządek czy zakładanie gildii roślinnych – to podstawowe narzędzia idące w zgodzie z duchem zrównoważonego rolnictwa i odbudowy bioróżnorodności na terenach zurbanizowanych. Praktyczne stosowanie tych zabiegów jest gwarantem dobrej jakości plonów i bezpieczeństwa dla nas konsumentów oraz dla lokalnego środowiska.

Ostatnimi czasy, miejska przestrzeń publiczna znalazła się na celowników projektantów i architektów krajobrazu oraz samych mieszkańców i aktywistów, którzy projektując i zakładając miejskie zieleńce, stwarzają nam ludziom możliwość kontaktu z naturą w samym sercu miasta, ale również tworzą przestrzeń do życia dla wielu innych istot obecnych w naszym otoczeniu, jak chociażby pszczoły i inne owady zapylające. Intencjonalnie zakładane łąki kwietne czy oddolnie tworzone ogrody społecznościowe to jedne z ciekawszych pomysłów, rozkwitających w miejskiej dżungli.

Ogrodnictwo miejskie, to nie tylko sposób na relaks w kontakcie z przyrodą. Jak przekonują eksperci od miejskiego rolnictwa, permakultury i ogrodnictwa, nawet w dużych aglomeracjach, przy zachowaniu odpowiednich środków ostrożności, możliwe jest wprowadzanie zrównoważonych systemów wytwarzania i dystrybucji żywności produkowanej lokalnie.. na trawniku przed blokiem, na własnym balkonie czy farmie zlokalizowanej na dachu budynku. Wiesz co jesz, kiedy wiesz gdzie i jak to rośnie. Pod takim hasłem, miejskie ogrodnictwo staje się częstą odpowiedzią na globalne problemy środowiskowe i społeczne, związane z towarową produkcją żywności.

„Jedz lokalnie, myśl globalnie. Od szkolnych ogrodów do zrównoważonych systemów żywnościowych“ to kampania edukacyjna skierowana do szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z 12 krajów europejskich, Burkina Faso oraz Senegalu, której towarzyszy wystawa „Miejskie ogrody”.

Jego celem jest obudzenie świadomości wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz kadry nauczycielskiej i wzmocnieniu potencjału krytycznego myślenia i analizowania zależności problemów globalnych i aktywnego angażowania się w ich rozwiązywanie. Projekt uwzględnienia szczególnie tematykę związaną ze współczesnym modelem towarowej  produkcji i masowej konsumpcji żywności w kontekście problemów środowiskowych i społecznych, jakie wywołuje oraz korzyści z budowania lokalnej suwerenności żywnościowej.

Głównym zadaniem projektu jest przygotowanie pokoleń przyszłych konsumentów do aktywnego uczestnictwa w zmieniającym się świecie jako obywateli współodpowiedzialnych za swoją codzienną rzeczywistość i nadchodzące wyzwania przyszłości. Działania projektowe będą inspirować ich do aktywnego zaangażowania na rzecz bardziej sprawiedliwych relacji pomiędzy Globalnym Południem i Północą, w kontekście realizacji międzynarodowych Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz promowania i realizacji idei suwerenności żywnościowej. Projekt koncentruje się na zrównoważonych systemach wytwarzania i dystrybucji żywności i sytuacji drobnych producentów działających na lokalnych rynkach. W projekcie udział wezmą nauczycielki, nauczyciele i uczniowie z Austrii, Chorwacji, Cypru, Francji, Hiszpanii, Malty, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowenii, Węgier, Włoch, Senegalu oraz Burkina Faso.

Projekt trwa od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2017 i zaangażuje łącznie 4200 nauczycieli i 42 000 uczniów. Działania skierowane są zarówno do młodzieży szkolnej jak i kadry nauczycielskiej. W tym czasie w każdym kraju partnerskim odbędą się: konkursy na foto-reportaże i produkcję filmów video, szkolenia z edukacji globalnej i dziennikarstwa obywatelskiego, międzynarodowe wizyty studyjne dla nauczycieli, akcje zakładania ogrodów w szkołach i wydarzenia publiczne skierowane do społeczności lokalnych. Opracowane zostaną innowacyjne narzędzia edukacyjne dla kadry nauczycielskiej do pracy na każdym etapie nauczania szkolnego oraz aplikacja na telefon dla młodzieży.

W trakcie trwania wystawy odbędą się warsztaty i prelekcje, prowadzone przez miejskich ogrodników i ogrodniczki oraz znawców Permakultury z Fundacji TRANSFORMACJA, a także działających ogrodów społecznych.

Już w najbliższą sobotę 17 grudnia 2016r. odbędą się otwarte warsztaty „Budowy FARM OKIENNYCH”. Start godzina 11:00, wstęp wolny.

ORGANIZATORZY
Wystawa powstała w ramach projektów Jedz lokalnie-myśl globalnie! Kampania edukacyjno-aktywizująca dla szkół i Eathink2015. Od szkolnych ogrodów do zrównoważonych systemów żywnościowych. Jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej oraz w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Projekt oraz Instalację wystawy przygotował Łukasz NowackiFundacji TRANSFORMACJA.

Organizatorami głównymi wystawy są: Polska Zielona Sieć oraz Fundacja Otwarty Plan

Partnerem wystawy jest Fundacja TRANSFORMACJA

 

00IMG_1710aIMG_1688aIMG_1689aIMG_1690aIMG_1693aIMG_1698aIMG_1702aIMG_1703aIMG_1704aIMG_1708aIMG_1713aIMG_1727aIMG_1730aIMG_1739aIMG_1743a